Kerk voor Hoofddorp
 
Geboorte

Uw kind kan gedoopt worden in onze gemeente. U kunt daarover contact opnemen met één van onze predikanten. Het dopen gebeurt in een dienst op zondagochtend.

 

 

Dopen

In de weken voor deze dienst vinden er één of twee gesprekken plaats tussen de predikant en alle ouders die een kind laten dopen. In zo’n gesprek wordt gesproken over de betekenis van de doop, over het opvoeden van kinderen en over je (on)geloof. U kunt daar uw suggesties voor de doopdienst (liederen, gedicht etc.) naar voren brengen.
Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. In overleg wordt dan gezocht naar een passende oplossing, bijvoorbeeld door de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aan te passen.

Inschrijven
Of u uw kind laat dopen of niet, u kunt uw kind laten inschrijven in de ledenadministratie van onze kerk. Uw kind krijgt dan tot zijn of haar 18e uitnodigingen voor kerkelijke activiteiten zoals kindernevendienst.

kosten
Inschrijving in de ledenadministratie en doop zijn gratis.

Wilt u contact met een van de predikanten? Klik hier

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl