Kerk voor Hoofddorp
 
Rouw

Als iemand in uw omgeving ernstig ziek wordt en komt te overlijden, kan de kerk steun en troost bieden. Niet alleen bij de uitvaart, maar ook in de periode voorafgaand aan het overlijden, kunt u een beroep doen op een van onze predikanten.

 

 

Hulp bij ziekte en rouw

ziekte
Als u met ziekte te maken krijgt zijn contact en verbondenheid belangrijk. Het is fijn als er iemand is die tot steun kan zijn, kan troosten en bemoedigen. Het pastoraat van de Protestantse Gemeente kan deze steun bieden. Wel is het belangrijk dat u zelf aangeeft dat u ziek bent of naar het ziekenhuis moet.

overlijden
Als een dierbare van u overleden is kunt u contact met ons opnemen voor een afscheidsdienst. Eén van de predikanten heeft een gesprek met u als nabestaanden over het leven van de overledene en de afscheidsdienstdienst. U kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten voor de afscheidsdienst. De dienst kan gehouden worden in één van de kerken van onze gemeente of in een andere ruimte, bijvoorbeeld de aula van een rouwcentrum.

nazorg
Ook in de tijd na de afscheidsdienstdienst komen wij, als u hieraan behoefte heeft, langs om samen te spreken over het verdriet en over de nieuwe levenssituatie.

herdenkingsdienst
Eind november gedenken we tijdens een kerkdienst alle overleden gemeenteleden. U ontvangt hiervoor begin november een uitnodiging. In deze dienst worden de namen van overleden gemeenteleden genoemd en worden kaarsen voor hen aangestoken of gedenkstenen voor hen neergelegd.

Contact
Neem gerust contact op met een van onze predikanten
of met het pastorale meldpunt van:
- Marktpleinkerk, e-mail
- De Lichtkring, e-mail
- De Ark, e-mail

 

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl