KERKINACTIE
Kerk in Actie

Diaconie

De diaconie van de Protestantse Gemeente Hoofddorp wil bijstand, verzorging en bescherming bieden aan wie dat nodig heeft, in Hoofddorp en in de wereld. Giften zijn welkom.


Lees meer


De diaconie van de Protestantse Gemeente Hoofddorp wil bijstand, verzorging en bescherming bieden aan wie dat nodig heeft, in Hoofddorp en in de wereld. Giften zijn welkom.

 

 

Diaconie

U kunt op verschillende manieren financieel bijdragen: aan de plaatselijke kerk of aan Kerk in Actie, Utrecht.

Geef een gift
Zowel de plaatselijke kerk als de landelijke organisaties hebben een ANBI registratie. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Giften aan deze instellingen zijn als aftrekpost op te voeren bij de belastingaangifte. Hiervoor geldt wel een drempel. Dat is niet het geval bij periodiek schenken

Word donateur van Kerk in Actie
Als donateur machtigt u Kerk in Actie om periodiek een vast bedrag van uw rekening af te schrijven.  Een vaste toezegging stelt Kerk in Actie in staat om langlopende ontwikkelingsprojecten te steunen. Wilt u uw vaste bijdrage wijzigen? Dat kan heel makkelijk via één telefoontje naar de Servicedesk, tel. (030) 880 1456. Als donateur ontvangt u 4x per jaar het magazine ‘Vandaar’.

Periodiek schenken
Als u in een overeenkomst vastlegt dat u het werk van Kerk in Actie minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan Kerk in Actie geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer. Lees meer over Periodiek schenken

Bankrekeningnummers
Diaconale projecten binnenland: NL23INGB0000124930 t.n.v. ACD Protestantse gemeente Hoofddorp
Diaconale projecten buitenland: NL78INGB0004213751 t.n.v. ZWO Protestantse gemeente Hoofddorp.
Rechtstreeks aan Kerk in Actie Utrecht: NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht

Zie voor meer informatie over projecten, donaties en acties: www.kerkinactie.nl

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl