KERKINACTIE
Kerk in Actie in de wereld

Wandelen voor Uganda

De wandelgroep van De Ark organiseert iedere  maand wandelingen ergens in mooi Nederland met als doel geld op te halen voor The Mothers' Union in Uganda.


Lees meer


Kerk in Actie in de Wereld is een diaconale commissie die zich richt op zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

 

 

Kerk in Actie in de Wereld

Kerk in Actie in de Wereld is verantwoordelijk voor het geld dat ten bate van de buitenlandse projecten van de landelijke Kerk in Actie en van andere goededoelenorganisaties, bijeengebracht wordt.

De inkomsten komen uit een deel van de opbrengst van actie Kerkbalans, uit collectes en middels allerlei activiteiten.

Kerk in Actie Hoofddorp bestaat uit de volgende leden:

Ans van der Schors Voorzitter
Gerda van der Wal Secretaris
Carla Kwant Penningmeester
Ineke Vries Marktpleinkerk
Trudy van Wijngaarden Marktpleinkerk
Carla Kwant (tijdelijk) De Ark
Bea ten Kate De Lichtkring
Aarnoud van der Deijl Predikant

Contact
e-mail

Giften
Giften zijn welkom op rekeningnummer:
NL78 INGB 0004 2137 51
t.n.v. Kerk in Actie, Hoofddorp

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl