KERKINACTIE
Tsjechie comite

Sinds december 1990 onderhoudt de Protestantse Gemeente in Hoofddorp een kerkenband met de Evangelische Kerk der Boheemse Broeders in het Tsjechische Mlada Boleslav. De doelstelling is om met mensen uit een andere cultuur een gedachtewisseling op gang brengen over geloof en geloofsbeleving.

 

 

Tsjechie Comite

Het uitwisselen van informatie tussen de twee kerkgenootschappen gebeurt middels een jaarlijks contact, het ene jaar op Hollandse bodem, het andere jaar in Tsjechië. Tijdens zo`n uitwisseling wordt gesproken over geloof en geloofszaken, terwijl er altijd tijd ingeruimd wordt voor ontspanning. De bezoekers slapen bij gastgezinnen.

Secretaris: Agaath van Rooijen,
tel. 023 - 564 17 51

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl