KERKINACTIE
Hongarije comite

Váchartyán is de eerste plaats die het Hoofddorpse Hongarije-comité sinds 1975 ondersteuning verleende. In 2017 is weer veel werk verzet.

 

 

De toren glimt weer

Váchartyán ligt zo’n dertig kilometer ten noordoosten van de Hongaarse hoofdstad Budapest.

Vorig jaar was het noodzakelijk de muren van de pastorie annex gemeentezaal en het dak van de kerktoren onder handen te nemen. Het resultaat mag er zijn. Realisatie was mogelijk door landelijke en lokale steun.

Ds. Ferenc Gergely meldt dat er nu begonnen wordt met de bouw van een pastorie in Erdökertes, de zustergemeente van Váchartyán. ‘Het is voor één dominee te groot, waardoor onvoldoende aandacht gegeven kan worden’, zegt ds. Gergely. De oorzaak is zeer verheugend: het aantal kerkleden groeit!
Voor meer activiteiten in deze gemeente zie de website.

 

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl