KERKINACTIE
Hongarije comite

Het Hongarije Comité heeft contact met drie zustergemeenten in Hongarije en steunt hen ook financieel. Het betreft de gemeenten Váralja, Váchartyán/Erdökertes en Dunavarsány.

 

 

Hongarije comité

Ruim 40 jaar geleden werd na een bezoek van een gemeentelid aan Hongarije besloten steun te verlenen aan de protestantse gemeente in Váchartyán. Daarmee was het Hongarije Comité een feit. De steun bestond uit goederen (w.o.gaskachels) en financiële middelen om de pastorie en de kerk in een redelijke staat te brengen en te houden. De afgelopen jaren heeft het Comité veel projecten ondersteund en gaat hiermee verder.

In Váchartyán is in 2013 het kerkgebouw aanzienlijk gerestaureerd, echter om financiële redenen kon dit niet worden afgerond. Wellicht dit jaar (vernieuwen enkele banken). Ook de pastorie verdient weer aandacht. in 2015 werd het dak vernieuwd (lekkage) en in 2016 is het stucwerk aan de buitenkant aan de orde.

Hiernaast een afbeelding van de voorzijde van de pastorie met vernieuwd dak en muur.
Voor meer beeldmateriaal klik hier.

De kerkbouw in Erdökertes nadert na jaren eindelijk haar voltooiing. In het najaar van 2015 werd, op voordracht van de Bisschop, een grote gift ontvangen van de Hongaarse Reformatus Kerk; dat was juist wat noodzakelijk was om tot een afronding te komen.

Dat de gemeente bloeit blijkt ook uit het feit dat de huidige (kerkelijke) Kleuterschool, nu in een bijgebouw van de burgemeesterswoning, te klein wordt om iedereen te accommoderen. Zodra de benodigde middelen voldoende zijn, zal een nieuwe school gebouwd worden.

Door ds. Gergely worden zomerkampen georganiseerd. De locaties zijn de tuin achter de pastorie (hongaars/engels bijbelkamp), een schoolkamp aan de rivier Tisza, een jeugdkamp in Transylvanie en een familiekamp in de heuvels bij Eger.

Voor informatie over het Hongarije Comité
- Peter Aardse
   tel. 023 - 561 37 62
   e-mail

 

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl