Kerk voor Hoofddorp
 
Onze visie en missie

De Protestantse Gemeente Hoofddorp (PGH) wil samen met anderen een waardevolle bijdrage leveren aan het heel maken van mens en wereld. Haar inspiratiebron daarbij is het bijbels visioen van Gods vrederijk. De drie wijkkerken hebben ieder een eigen missie en visie die hierbij aansluit.

 

 

Visie en Missie PGH

Als eerste werkterrein ziet de PGH de Hoofddorpse samenleving. Daar vanuit lopen lijnen wereldwijd, in tweerichtingsverkeer.

De bijdrage van de Protestantse Gemeente Hoofddorp ligt in het aanbieden van:
- plaatsen en momenten van rust en inspiratie, om met elkaar te luisteren naar Bijbelse teksten, en verbondenheid met God en elkaar te ervaren door zingen, bidden en rituelen;
- mogelijkheden om steun en oplossingen te vinden bij materiële en niet-materiële nood;
- ontmoetingsplaatsen om samen creatief na te denken over het heel maken van onze wereld, dichtbij en verder weg, en daarvoor in actie te komen.

 

VISIE EN MISSIE WIJKKERKEN

De visie en missie van de drie kerkplekken laat zich het best uitleggen aan de hand van de drie logo's. Ieder verschillend, maar toch met elkaar verbonden.

Marktpleinkerk
De Markpleinkerk staat letterlijk op een kruispunt, middenin Hoofddorp. Net zo divers als de mensen die de rotonde oprijden, zijn de mensen die samen de Marktpleinkerkgemeente vormen. Vandaar een grote diversiteit aan kleuren, steeds meer, waardoor ook nieuwe patronen en vormen ontstaan. Het kruis in het midden is ook het centrum van de gemeente. Zo komen de drie kernwoorden van de Marktpleinkerk in beeld: traditie, verbinden en nieuwe wegen inslaan. Daarom zijn de vier hoeken ook net niet uitgevuld: er is een open ruimte om zelf in te vullen, die ook ruimte laat aan anderen.

De Lichtkring
Het logo van De Lichtkring is natuurlijk rond: het symboliseert een kring van mensen die inspiratie zoeken en aan elkaar geven. In veel kleuren valt Gods licht binnen, maar de kerkgemeenschap wil dat licht ook weer naar buiten laten stralen, in even veelkleurige woorden en daden. De ronde vorm doet ook denken aan een muzieknoot: zingen en kerkmuziek spelen een grote rol en dragen bij aan de kleur van De Lichtkring. En ook hier: de vier stralen van de cirkel zijn open, er is altijd ruimte voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën en kleuren!

De Ark
In het logo van De Ark zie je een bootje op de golven. Dat wil De Ark zijn: een veilige plek in een woelige wereld. Tegelijk is De Ark midden in die wereld verbonden met al wat leeft. Ook hier weer het tweerichtingsverkeer. De regenboogkleuren zijn dezelfde als bij de twee andere kerken, om zo de verbondenheid aan te geven. En als kleine ‘geloofsbelijdenis’ zijn in twee golfjes onderin twee visjes te zien: het ichthus-symbool, dat aangeeft dat God zich verbindt met al wat leeft, en ons inspireert hetzelfde te doen.

 

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl