Kerk voor Hoofddorp
 
Organisatie

Raad van Kerken

De Raad van Kerken Hoofddorp is een overlegorgaan waarin de Rooms Katholieke Parochie, de Protestantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente samenwerken om de oecumene gestalte te geven.


Lees meer


Klik op de links hieronder voor informatie over een aantal onderdelen van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp.

 

 

Organisatie

Informatie over:

- Collectes en collectebonnen, giften en legaten

- Kerkbladen en Nieuwsbrieven

 

- Algemeen College van Diakenen

- College van Kerkrentmeesters

- Kerkenraden

 

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl