Kerk voor Hoofddorp
 
Algemeen College van Diakenen

Het werk van de wijkdiaconieën en de commissie Kerk in Actie Hoofddorp wordt in Hoofddorp gecoördineerd door het Algemeen College van Diakenen (ACD).

 

 

Algemeen College van Diakenen

Algemeen College van Diakenen (ACD)
Voorzitter: Arie de Moes
Secretaris: Saskia Smit

Kerk in Actie Hoofddorp
Voorzitter: Ans van der Schors
Secretaris: Gerda van der Wal

Voor adressen en telefoonnummers, zie Contact

 

 

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl