Kerk voor Hoofddorp
 
College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak voorwaarden in materiële zin te scheppen. Het betreft o.a. financiële zaken, onderhoud van gebouwen, verwerving van geldmiddelen en het bijhouden van het ledenregister, t.b.v. de Protestantse Gemeente te Hoofddorp.

 

 

College van Kerkrentmeesters

Aan de uitgavenkant betekent dit de tijdige betalingen van de salarissen en vergoedingen aan  predikanten, kosters, beheerders, organisten, etc. Daarnaast zoekt het wegen en middelen om de kerkelijke financiën op peil te houden en wordt de ledenregistratie van de gemeente up-to-date gehouden. De belangrijkste inkomsten komen uit de vrijwillige bijdragen van de leden, veelal toegezegd tijdens de jaarlijks gevoerde Actie Kerkbalans.

Voorzitter: J.A. (John) Pronk
Secretaris: Pia Jonkman - Herrewijnen

Voor adressen en telefoonnummers, zie Contact

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl