Kerk voor Hoofddorp
 
Collectes, giften en legaten

Contant geld in de collectezakjes doen geeft het gevoel dat je werkelijk iets geeft, zeggen sommige mensen. Maar wist u, dat de Nederlandse Overheid het schenken van geld aan de kerk al jaren dankzij fiscale regels stimuleert?

 

 

Collectes, giften en legaten

Collectebonnen
Ook in het huidige belastingstelsel zijn giften aan goede doelen, waartoe ook kerken behoren, aftrekbaar. De kerken hebben daartoe eind 2007 een overeenkomst met de belastingdienst gesloten.
Wel moeten de giften boven een bepaalde drempel van uw inkomen uitkomen. Het meerdere is aftrekbaar. Als u gebruik maakt van collectebonnen, wordt uw aftrekpost altijd hoger. Zo wordt het schenken aan de kerk nog eens extra aantrekkelijk gemaakt. zie ook www.belastingdienst.nl

Er zijn collectebonnen in de volgende coupures te verkrijgen:
•    Bonnen van € 0,50; 20 stuks per vel; prijs per vel: € 10.-
•    Bonnen van € 1,00; 20 stuks per vel; prijs per vel: € 20,-

Collectebonnen bestellen
U bestelt de bonnen door het verschuldigde bedrag over te maken op:
•    Rekeningnummer NL94 INGB 0006 9929 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hoofddorp.
Graag duidelijk bij de overschrijving aangeven hoeveel vellen u van € 0,50 en/of van € 1,00 wilt ontvangen.

Indien u de bonnen thuisgestuurd wilt krijgen, verzoeken we u € 2,- extra over te maken, i.v.m. portokosten.

Afhaaladres: Tom Schering, Ravensbos 68.
                       Bereikbaar via e-mail of tel. 06 209 887 75.


Giften en Legaten
De belastingdienst geeft u onder voorwaarden een deel terug van het geld dat u aan de kerk geeft in vorm van de vaste vrijwillige bijdrage of als bijdrage in de collectezak (collectebonnen).
Met enige regelmaat wordt onze kerk begunstigd met een legaat. Het gaat soms om flinke bedragen. Voor de kerk zijn deze extra inkomsten bijzonder welkom. Hoewel wij het vooral moeten hebben van het ‘levende’ geld dat jaarlijks door de leden wordt bijeengebracht, zijn grote investeringen (zoals in gebouwen) vaak alleen mogelijk als er extra geld beschikbaar is door erfstellingen en legaten. Deze extra middelen zijn door de eeuwen heen voor het voortbestaan van de kerk bijzonder belangrijk geweest. Mocht het zo zijn dat er ruimte is om ook na uw dood de Protestantse Gemeente in Hoofddorp te steunen door geld of andere bezittingen na te laten, kunt u dat regelen met uw notaris. Het is goed om te weten dat dit volledig belastingvrij kan geschieden, omdat de PKN door de belastingdienst officieel als ANBI (goede doel) instelling is aangemerkt.

Financiële bijdragen
Jaarlijks worden op drie momenten financiële bijdragen gevraagd van de gemeenteleden. Dit zijn: Actie Kerkbalans, Solidariteitscollecte en Eindejaarscollecte. Contactpersoon voor de financiële registratie van deze acties is Willemien van Oenen, e-mail

Rekeningnummers:
Actie Kerkbalans:         NL47 INGB 0000 5028 95 - t.n.v. Protestantse Gemeente te Hoofddorp
Solidariteitscollecte:   NL93 INGB 0004 7263 20 - t.n.v. Protestantse Gemeente te Hoofddorp
Eindejaarscollecte:      NL16 INGB 0007 3501 98 - t.n.v. Protestantse Gemeente te Hoofddorp

Mocht u nadere informatie wensen, neem dan gerust contact met een van de kerkrentmeesters. Wij zijn graag bereid om in vertrouwen de mogelijkheden met u te bespreken. Uiteraard kan ook uw notaris u nader informeren.

 

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl