Kerk voor Hoofddorp
 
Samenwerkingen

De Raad van Kerken Hoofddorp is een overlegorgaan waarin de Rooms Katholieke Parochie, de Protestantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente samenwerken om de oecumene gestalte te geven.

 

 

Raad van Kerken

De Raad van Kerken wil een bijdrage leveren aan het leefbaarder maken van de samenleving en wil de interkerkelijke samenwerking bevorderen. Hiertoe stimuleert hij gezamenlijke activiteiten van de kerken. De Raad van Kerken roept op tot bezinning op vragen van geloof en leven opdat de kerken van elkaars tradities kunnen leren.

www.kerkeninhoofddorp.nl

 

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl