Kerk voor Hoofddorp
 
Historie

De geschiedenis van de Protestantse Gemeente Hoofddorp begint al bij de drooglegging van de Haarlemmermeer in 1852.

 

 

Historie Protestantse Gemeente Hoofddorp

Voor het ontginnen van de nieuwe polder vestigden zich vele nieuwe bewoners in de Haarlemmermeer met ieder hun eigen christelijke achtergronden. Zij legden de basis voor de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Hoofddorp. Door de fusie van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk in 1992 ontstond de huidige Protestantse Gemeente Hoofddorp.

Hoe deze kerkgemeenschappen en hun kerkgebouwen ontstonden en hoe zij zich ontwikkelden tot de huidige Protestantse Gemeente met drie kerkplekken, de Marktpleinkerk, De Ark en De Lichtkring, kunt u lezen in drie verhalen:

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Hoofddorp
De geschiedenis van de Hervormde Gemeente Hoofddorp en de Hoofdvaartkerk
De geschiedenis van de Protestantse Gemeente Hoofddorp.

 

KERKARCHIEF

De kerkarchieven liggen opgeslagen in het Historisch Archief van de Gemeente Haarlemmermeer, hier verder Gemeentearchief genoemd.  Daar worden ze onder veilige en optimale klimatologische condities bewaard.

Archiefdelen
Het kerkarchief in het Gemeentearchief is opgedeeld in 3 archiefdelen:
1. Het archief van de Gereformeerde Kerk Hoofddorp van voor de federatie in 1992.
2. Het archief van de Hervormde Gemeente Hoofddorp van voor de federatie in 1992.  
3. Het archief van de gefedereerde Hervormd Gereformeerde Kerkgemeente  / Protestantse Gemeente Hoofddorp van na de federatie in 1992 t/m 2010.
Dit laatste archiefdeel bevat ook de stukken die betrekking hebben op de activiteiten die beide kerken al gezamenlijk deden vóór 1992, zoals Vesterhavet en De Ark.

Ook het archief van de Gereformeerde, Hervormde en Protestantse Classes Hoofddorp is in het Gemeentearchief ondergebracht.

Stukken raadplegen
De daar ondergebrachte archieven zijn nog steeds eigendom van de kerk en ze zijn, met uitzondering van een aantal vertrouwelijk aangemerkte stukken, voor iedereen te raadplegen. Dit kan elke werkdag:  ’s morgens in het Gemeentearchief in het Raadhuis zonder afspraak, ’s middags alleen op afspraak.

Inventarisatielijsten
Van elk van de archiefdelen is een zogenaamde Inventarislijst beschikbaar. In zo’n Inventarislijst kan men opzoeken in welke map men bepaalde documenten in het archief zou kunnen vinden. Om bij het Historisch archief documenten te kunnen inzien werkt het het gemakkelijkst als men een archiefnummer en de mapnummers die men wil inzien kan opgeven. Eventueel kan men u er in het Gemeentearchief ook mee helpen.

Archiefnummers
Van de Inventarislijsten is een papieren versie beschikbaar bij het College van Kerkrentmeesters (CvK), mail en de kerkarchivaris F. van Rij, mail, of op de site van het Provinciaal Archief Noord-Holland (waar het Historisch Archief van de Gemeente Haarlemmermeer een onderdeel van is.
Daar kunt u in het zoekvak aangeven welk archief u zoekt, maar nog eenvoudiger is om daar het archiefnummer in te vullen.
- Voor de Gereformeerde Kerk Hoofddorp is het archiefnummer 7115.
- Voor de Hervormde Gemeente Hoofddorp is het archiefnummer 7085.
- Voor de Protestantse Gemeente Hoofddorp is het archiefnummer 7133.
- Voor de Classis Hoofddorp is het archiefnummer 7114.

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl