Kerk voor Hoofddorp
 
Contact met de Kerk

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ze gerust naar een van onderstaande adressen.
 

 

 

Contactgegevens

Informatie over- en beheerders van- kerkgebouwen
- Marktpleinkerk
- Het Brandpunt
- De Lichtkring
- De Ark

Voor al uw andere vragen en/of opmerkingen stuur een bericht naar:
-  Marktpleinkerk e-mail
-  De Lichtkring e-mail
-  De Ark e-mail
Uw vraag en/of opmerking wordt dan doorgestuurd naar de betreffende werkgroep.

PR en Communicatie
-  Marianne Bokhorst
   tel. 06 - 814 668 89
   e-mail

Kerkelijk Bureau
- Ledenadministratie
   René Jonkman
   Etty Hillesumplantsoen 93
   2135 KL  Hoofddorp
   tel. 023 - 565 27 58
   e-mail

Financiële administratie
- College van Kerkrentmeesters
   Aad Verdoes
   Sparresholm 6
   2133 BP  Hoofddorp
   tel. 023 - 563 39 95
   e-mail

- Kerkbalans administratie (VVB = Vaste Vrijwillige Bijdrage),
   Solidariteitskas en Eindejaarscollecte
   Willemien van Oenen
   Elisa van Calcarstraat 36E
   2135 LP  Hoofddorp
   tel. 023 - 5639552
   e-mail

Secretariaat
- College van Kerkrentmeesters
   Pia Jonkman - Herrewijnen
   E. Hillesumplantsoen 93
   2135 KL  Hoofddorp
   tel. 023 - 565 27 58
   e-mail

- Algemeen College van Diakenen
   Saskia Smit
   Corversbos 132
   2134 ML  Hoofddorp
   tel.
   e-mail

- Kerk in Actie Buitenland
   Gerda van der Wal
   Oranjestraat 17
   2131 XN  Hoofddorp
   tel. 023 - 563 09 97
   e-mail

Scriba's
- Algemene Kerkenraad
   Bertje Doeser-Zielhuis
   Wilsonstraat 71
   2131 PM  Hoofddorp
   tel. 023 - 562 74 14
   e-mail

- Wijkkerkenraad Marktpleinkerk
   Hugo Vink
   Femina Mullerstraat 317
   2135 ML  Hoofddorp
   tel. 023 - 565 89 80
   e-mail

- Wijkkerkenraad De Ark
   Atie van Wijk
   Roosduinen 2
   2134 ZB  Hoofddorp
   tel. 023 - 563 67 21
   e-mail

- Wijkkerkenraad De Lichtkring
   Gert Brussen
   Merckenburg 21
   2135 GX  Hoofddorp
   tel. 023 - 565 78 68
   e-mail

Pastoraal werker
- Mario Boelen
   tel. 06 - 5190 35 76
   e-mail

Website
- Redactie: e-mail
- Webmaster: e-mail

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl