Kerk voor Hoofddorp
 
Contact met de Kerk

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ze gerust naar een van onderstaande adressen.
 

 

 

Contactgegevens

Informatie over- en beheerders van- kerkgebouwen
- Marktpleinkerk
- Het Brandpunt
- De Lichtkring
- De Ark

Voor al uw andere vragen en/of opmerkingen stuur een bericht naar:
-  Marktpleinkerk e-mail
-  De Lichtkring e-mail
-  De Ark e-mail
Uw vraag en/of opmerking wordt dan doorgestuurd naar de betreffende werkgroep.

PR en Communicatie
-  Marianne Bokhorst
   tel. 06 - 814 668 89
   e-mail

Kerkelijk Bureau
- Ledenadministratie
   Dick Doolaard
   Rondenburglaan 133
   2135 KR  Hoofddorp
   tel. 023 - 8922327
   e-mail

Financiële administratie
- College van Kerkrentmeesters
   Aad Verdoes
   Sparresholm 6
   2133 BP  Hoofddorp
   tel. 023 - 563 39 95
   e-mail

- Kerkbalans administratie (VVB = Vaste Vrijwillige Bijdrage),
   Solidariteitskas en Eindejaarscollecte
   Henk Hospes
   Wallenbergstraat 5
   2131 TP  Hoofddorp
   tel. 023 - 5650242
   e-mail

Secretariaat
- College van Kerkrentmeesters
   Pia Jonkman - Herrewijnen
   E. Hillesumplantsoen 93
   2135 KL  Hoofddorp
   tel. 023 - 565 27 58
   e-mail

- Algemeen College van Diakenen
   Chris Blees (a.i.)
   Schildgronden 3
   2134 ZV  Hoofddorp
   tel. 023 - 565 72 10
   e-mail

- Kerk in Actie Hoofddorp
   Ruud Uithol
   Graan voor Visch 19701
   2132 WN  Hoofddorp
   tel. 023 - 564 05 06
   e-mail

Scriba's
- Algemene Kerkenraad
   Bertje Doeser-Zielhuis
   Wilsonstraat 71
   2131 PM  Hoofddorp
   tel. 023 - 562 74 14
   e-mail

- Wijkkerkenraad Marktpleinkerk
   Hugo Vink
   Femina Mullerstraat 317
   2135 ML  Hoofddorp
   tel. 023 - 565 89 80
   e-mail

- Wijkkerkenraad De Ark
   Atie van Wijk
   Roosduinen 2
   2134 ZB  Hoofddorp
   tel. 023 - 563 67 21
   e-mail

- Wijkkerkenraad De Lichtkring
   Gert Brussen
   Merckenburg 21
   2135 GX  Hoofddorp
   tel. 023 - 565 78 68
   e-mail

Pastoraal werker
- Mario Boelen
   tel. 06 - 5190 35 76
   e-mail

Jongeren werker
- Anne-Marlijn Snaterse
   tel. 06 - 1647 38 47
   e-mail

Website
- Redactie: e-mail
- Webmaster: e-mail

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl