Kerk voor Hoofddorp
 
Contact met de Kerk

Het pastoraat is er voor pastorale zorg in de ruimste zin van het woord: bezoeken van gemeenteleden,  bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, als ouderling van dienst bij trouw- en rouwdiensten, en als u een gesprek wilt.

 

 

 

Pastoraat

Pastoraal werker

Mario Boelen
   tel. 06 - 5190 35 76
   e-mail

Pastorale meldpunten

- Pastoraal meldpunt Marktpleinkerk
   Guus Korver
   tel. 023 - 561 73 51
   e-mail

- Pastoraal meldpunt De Ark
  Ally Over de Linden
   tel. 023 - 561 45 45
   e-mail

- Pastoraal meldpunt De Lichtkring
   Janneke de Mos
   tel. 06 - 3846 34 24
   e-mail

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl