Kerk voor Hoofddorp
 
Bannertekst voor een nieuwe pagina.

Lees meer >>

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd

Verspreid over Hoofddorp vinden op alle woensdagavonden in de veertigdagentijd sobere maaltijden plaats. Zo'n maaltijd bestaat uit soep en brood en draait altijd om een maatschappelijk thema.


Roadshow Geloven in 2025

In januari deed de kerngroep Geloven in 2025 een roadshow langs alle drie kerkplekken. De kerngroep presenteerde naar aanleiding van de enquêtes en interviews een vijftal kernwaarden. Daar kon op worden gereageerd.

Zo werd onder andere op alle plekken aangegeven dat ook de geloofsinhoud meer plek zouden mogen krijgen in de kernwaarden van de Protestantse Gemeente Hoofddorp. Toch was er ok brede herkenning en instemming met de gemaakte opmerkingen. Een goede basis om verder te gaan.

Na een kijkje in het huishoudboekje van de gemeente was het tijd om na te denken en in gesprek te gaan over drie scenario's:
A) zoals het nu is
C) Eén nieuw gebouw op een nieuwe locatie
B) Een overgangsscenario waarbij toegewerkt kan worden naar één vierplek, maar met eigen tempo en ruimte voor wijkactiviteiten/plekken.

De kerngroep geeft geen voorkeur voor één van de scenario's, maar wil vooral weten wat ze bij iedereen oproepen. Dat gaf een enerverende en actieve discussie. De kerngroep heeft goed geluisterd en gaat aan de slag met het huiswerk at alle betrokkenen hebben meegegeven! Medio dit jaar hoopt de kerngroep een eindrapportage gereed te hebben.

Klik hier voor de presentatie en foto's van de Roadshow.

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl