Kerk voor Hoofddorp
 
")
Bannertekst voor een nieuwe pagina.

Geloven in 2025, een volgende stap

Hoe ziet de Protestantse Gemeente Hoofddorp (PGH) er in 2025 uit? Wat wil de PGH overdragen aan een volgende generatie? Over deze vragen is het rapport 'Geloven in 2025' verschenen. Op 28 november en op 11 december zijn er twee informatiebijeenkomsten over het eindresultaat.

Een aantal jaar geleden was het jaar 2025 een stip op de horizon. Een jaartal om de gedachten te prikkelen over hoe geloven er in de toekomst van de Protestantse Gemeente Hoofddorp (PGH) uit kan zien. Nu is het nog maar zes keer startzondag, zeven keer Kerst, zes keer Pasen. Het wordt tijd om tussentijdse beslissingen te nemen.

De commissie Geloven in 2025 heeft met heel veel mensen gesproken, er zijn enquetes gehouden,  roadshows georganiseerd om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten, het concept-rapport is in de wijkkerkenraden besproken.

Op twee informatiebijeenkomsten wordt de eindrapportage gepresenteerd en is er de mogelijkheid om te reageren. Na de twee bijeenkomsten zal het rapport worden aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

De bijeenkomsten zijn op:

- Woensdag 28 november om 15.00 uur in De Lichtkring

- Dinsdag 11 december om 20.00 uur in De Ark.

Het rapport kunt u lezen via deze link en te downloaden als pdf.

Meer informatie over het rapport is ook te vinden in Weerklank 29 die op 4 november verschenen is. Heeft u deze niet ontvangen? Stuur dan een mail naar de redactie van Weerklank.

 

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl