Kerk voor Hoofddorp
 
")
Bannertekst voor een nieuwe pagina.

Lees meer >>

Wijdekerk

De Protestantse Gemeente Hoofddorp is aangesloten bij Wijdekerk, een initiatief van christenen die zelf lhbt’er zijn (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw bij hen betrokken zijn. Iedereen moet zich in de kerk, ongeacht zijn of haar geaardheid, welkom kunnen voelen.


Geloven in 2025, een volgende stap

Hoe ziet de Protestantse Gemeente Hoofddorp (PGH) er in 2025 uit? Wat wil de PGH overdragen aan een volgende generatie? Over deze vragen is het rapport 'Geloven in 2025' verschenen.

Een aantal jaar geleden was het jaar 2025 een stip op de horizon. Een jaartal om de gedachten te prikkelen over hoe geloven er in de toekomst van de Protestantse Gemeente Hoofddorp (PGH) uit kan zien. Nu komt 2025 steeds dichterbij en wordt het tijd om tussentijdse beslissingen te nemen.

De commissie Geloven in 2025 is aan de slag gegaan en heeft met heel veel mensen gesproken, er zijn enquetes gehouden, roadshows georganiseerd om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten. Het concept-rapport dat hieruit voortvloeide is in de wijkkerkenraden besproken en daarna is een eindrapportage opgesteld.

Op twee informatiebijeenkomsten werd de eindrapportage gepresenteerd en was er de mogelijkheid om te reageren. Het rapport maakt een aantal zaken glashelder, zo bleek tijdens deze bijeenkomsten van de commissie: We geloven erin en vertrouwen erop dat er voor de Protestantse Gemeente in Hoofddorp een toekomst is. We beseffen echter ook dat de kerk er in de toekomst anders uit zal zien. Drie wijken en kerkgebouwen in deze vorm, daarvoor is in de toekomst mogelijk geen ruimte. We moeten aan het werk om beleid te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om ook in de toekomst een vitale Protestantse Gemeente te kunnen zijn, in welke vorm dan ook. De werkgroep geeft in haar advies een handvat hoe een mogelijke nieuwe centrale nieuwe plek verbonden kan worden met het present-zijn in de wijk. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Een toenemende samenwerking tussen de wijken, een groeiende betrokkenheid op elkaar op weg naar de PG Hoofddorp van de toekomst, hoe geven we daar goed vorm aan? Wat willen we juist behouden en versterken, wat gaan we verliezen?

Breed gedragen is het feit dat de huidige ontwikkelingen in ledental vragen dat er beleid gemaakt wordt voor de toekomst. Ook is er het besef dat ieder proces pijnlijke kanten heeft. Wat het toekomstig beleid moet zijn en hoe die kerk van de toekomst moet worden vormgegeven, daarover verschillen de meningen. Het is noodzakelijk om over de bevindingen van het rapport met elkaar verder in gesprek te gaan.

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl