Kerk voor Hoofddorp
 
")
Bannertekst voor een nieuwe pagina.

Lees meer >>

JOPneXt

JOPneXt is hét nieuwe concept voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Samen praten over je geloof en over onze wereld, samen stil zijn, er voor elkaar zijn, samen bewegen en samen lol maken! En dit gewoon tijdens de ‘gewone’ kerkdiensten in hetzelfde kerkgebouw. Hoe makkelijk is dat? Kom het ervaren.


Geen verkoop Marktpleinkerk

In het Haarlems Dagblad van 16 januari 2019 verscheen een artikel met als kop ‘Marktpleinkerk in de verkoop’. Deze kop suggereert dat er een besluit is genomen over de toekomst en inrichting van onze kerk en dat de Marktpleinkerk wordt verkocht. Dit is echter niet het geval.

Het artikel bevat een inhoud die is ontleend aan de inhoud van het adviesrapport 'Geloven in 2025' over de toekomst van de Protestantse Gemeente. Dit rapport, dat door een werkgroep is opgesteld, is gepubliceerd op deze website en voor iedereen te lezen. De tekst in het Haarlems Dagblad vat op een journalistieke en toegankelijke manier de inhoud van het rapport samen.

In het artikel wordt echter de suggestie gewekt dat het advies van de werkgroep ‘Geloven in 2025’ al een besluit is van het kerkelijk bestuur. Delen uit het advies van de werkgroep zijn geciteerd in de tekst van het artikel en worden in de mond gelegd van de Algemene Kerkenraad en het kerkbestuur. Dat is onjuist en niet het geval. Van definitieve besluitvorming is op dit moment nog geen sprake. Niemand van het kerkelijk bestuur heeft gesproken met het Haarlems Dagblad.

Hoe zit het dan wel?
De werkgroep ‘Geloven in 2025’ heeft rondom de zomervakantie een concept-rapportage van het rapport uitgebracht en gepresenteerd in de Algemene Kerkenraad. In het najaar heeft de werkgroep n.a.v. deze concept-rapportage intensieve gesprekken gevoerd met de drie wijkkerkenraden en zijn er twee informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor belangstellende gemeenteleden. Dat waren geanimeerde en betrokken bijeenkomsten.
De werkgroep heeft zich ingespannen om in het hele traject het geluid van gemeenteleden zoveel mogelijk te horen. Ook in deze laatste fase is opnieuw aan iedereen in de gemeente gelegenheid geboden om op het concept-rapport te reageren. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Ongetwijfeld zullen deze reacties het eindresultaat beïnvloeden. De werkgroep is op dit moment druk doende deze reacties in het eindrapport te verwerken.

Naar verwachting zal in maart het eindrapport worden gepresenteerd in de Algemene Kerkenraad. Pas daarna kan een start worden gemaakt met het traject van definitieve besluitvorming.

Voor vragen over het traject of het rapport, kunt u altijd iemand van de wijkkerkenraad of Algemene Kerkenraad benaderen of een mail sturen.

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl