Kerk voor Hoofddorp
 
")
Bannertekst voor een nieuwe pagina.

Lees meer >>

Gebed bij aanslag Utrecht

"Geef, Heer, dat onze angst en boosheid niet uitgroeien tot verbittering of wraak. Geef dat uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander." Een gebed door ds. René de Reuver naar aanleiding van de aanslag in Utrecht.


Sobere maaltijden

In de Veertigdagentijd (of vasten- of lijdenstijd) worden verspreid over Hoofddorp op zes woensdagen sobere maaltijden georganiseerd. Zo’n maaltijd bestaat uit (o.a. vegetarische) soep en brood. Vooraf is er een inleiding en gesprek over een maatschappelijk thema.

Bezinning
Zo’n maaltijd is een goede gelegenheid om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan een leefbare samenleving. Je wisselt daarover met anderen van gedachten en deelt je ervaringen. Het is ook een mooie kans om mensen te ontmoeten, die je soms alleen maar in de buurt of in de kerk ziet.

Verloop van de avond
Een sobere maaltijd begint met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp en wordt afgesloten met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen. Op enkele locaties is er na afloop nog een korte vesper of viering. Er wordt een bijdrage gevraagd (in principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten). De opbrengst van de avond wordt geschonken aan een per maaltijd vastgesteld goed doel.
Je kan alleen naar zo’n maaltijd komen, maar natuurlijk ook met je hele familie, met kennissen of buren. Ook kinderen en jongeren zijn hartelijk welkom!

OVERZICHT MAALTIJDEN    
Alle maaltijden zijn van 18.15- 19.15 uur. Welkom vanaf 18.00 uur

Woensdag 6 maart in het Parochiehuis, Kruisweg 1073
Onderwerp: Vastenactie watervoorziening op Flores
Meer dan de helft van de bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Vaak worden daardoor veel mensen en vooral kleine kinderen ziek. Het Vastenactieproject 2019 ondersteunt mensen in het bergdorp Detukeli-Kebesani bij de aanleg van hun waterleiding vanuit bronnen in de bergen en met het bouwen van openbare toiletten. Pater Eko Manek SVD is geboren op Flores en vertelt over het leven daar en over het project.

Woensdag 13 maart in het Parochiehuis, Kruisweg 1073
Onderwerp: Tolerantie.
Nederlanders worden in de wereld als tolerant gezien. In het dagelijks leven merken we dat het moeilijk is om tolerant te zijn. Wat betekent het om tolerant te zijn? Kunnen we het leren? Hoe bevorderen we tolerantie in onze samenleving?  Dr. Marjoka van Doorn is deze avond de spreker, zij is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op het onderwerp tolerantie en houdt zich professioneel bezig met gedragsverandering.

Woensdag 20 maart in de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691
Onderwerp: Jeannette Noëlhuis
Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. Het streven is om het evangelie handen en voeten te geven. Dit doen ze door o.a. uitgeprocedeerde vluchtelingen op te vangen en ze zó te helpen dat ze hier of in het buitenland verder kunnen met hun leven. In Amsterdam ZO bezitten ze een dubbel appartement waar ze onderdak verlenen aan deze vluchtelingen. Herman van Veelen en/of Gerritjan Huinink komen/komt hier graag over vertellen.

Woensdag 27 maart in De Lichtkring
Onderwerp: WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer
In het WijkLeerbedrijf worden jongeren en volwassenen opgeleid en geholpen bij het vinden van een baan. Naast het volgen van een opleiding wordt stage gelopen in de thuiszorg bij mensen in de wijk.
De werkzaamheden zijn activiteiten binnenshuis (bv krant voorlezen), buitenshuis (bv. boodschappen doen) en licht- huishoudelijke werk (bv bed opmaken). Astrid Ouwerkerk, Coördinator WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer komt hier over vertellen.

Woensdag 3 april in de Marktpleinkerk
Onderwerp: Rode Kruis, Afdeling.Haarlemmermeer
Het Rode Kruis kent iedereen. Het Rode Kruis helpt altijd, iedereen en overal om menselijk leed te helpen voorkomen of te verzachten. De afdeling Haarlemmermeer staat paraat bij evenementen om EHBO te verlenen. Ook worden er EHBO-cursussen verzorgd. Maar wist u dat er ook uitjes, filmmiddagen en bingo's worden georganiseerd?

Woensdag 10 april is er géén maaltijd

Woensdag 17 april in De Ark
Onderwerp: SchuldHulpMaatje.
Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. De hulp wordt gegeven vanuit verbondenheid met mensen. De vrijwilligers worden goed opgeleid om deze problemen te helpen oplossen/voorkomen. Trudy Doornhof-Molenaar van SchuldHulpMaatje zal ons hierover komen vertellen.

Aanmelden
•    telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023 563 81 45 bij het Parochiesecretariaat
•    per e-mail
Aanmelden met vermelding van naam én telefoonnummer uiterlijk op de maandag voor de maaltijd.

 

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl