")
We laten zien dat de kerk er is voor mensen!

Lees meer >>

Inzameling voor de Voedselbank

Op de laatste zondag van de maand wordt er rond de zondagochtenddienst een inzameling gehouden voor de Voedselbank.

 


50+ groep

Op de ontmoetingsmiddagen die iedere tweede zondag van de maand in de Marktpleinkerk georganiseerd worden, is iedereen die 50+ is van harte welkom.

Tijdens deze bijeenkomsten ligt de nadruk op ontmoeting en gezelligheid. Een kop koffie met iets erbij en een drankje met een hapje ontbreken nooit. Iedere maand komt een spreker of spreekster iets vertellen over zijn of haar werk of hobby. Bijvoorbeeld over de Voedselbank, een bijzondere reis, of over brandveiligheid voor ouderen. Of er wordt een boek besproken en uitleg gegeven bij een muziekstuk.

Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke maaltijd: een high tea en een kerstdiner.

Locatie: Ontmoetingsruimte Marktpleinkerk
Aanvang: vanaf 14.30 uur
Kosten: € 2,- per bijeenkomst. Voor de maaltijden wordt een wisselende bijdrage gevraagd.

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl