")
We laten zien dat de kerk er is voor mensen!

Lees meer >>

Inzameling voor de Voedselbank

Op de laatste zondag van de maand wordt er rond de zondagochtenddienst een inzameling gehouden voor de Voedselbank.

 


Blootgeven

Een vriend van mij, overtuigd atheïst, kon na de aanlag in Manchester niet langer zwijgen en zette een lange verhandeling op zijn Facebook-pagina. Hij schreef alles van zich af en linkte het kwaad aan religie. Geen speld tussen te krijgen, natuurlijk.

De dader blies zich immers niet voor zijn schoonmoeder op. Onder het betoog ontstond een gezonde discussie tussen zijn volgers. Het viel me op dat vooral de mensen die aangaven zelf ‘van de kerk’ te zijn vergoelijkende woorden over ‘de goede islamieten’ schreven. Brengen we zo ‘Zalig de zachtmoedigen’ en ‘Heb uw vijanden lief’ in de praktijk? Of willen we onze vingers niet branden?

In het collectieve en anonieme is het -ook voor christenen- zo makkelijk om met de wolven mee te huilen en aan te sluiten bij de meute, maar als individu vergt het soms moed om voor je mening uit te komen en je geloofsleven bloot te geven. Ik merk dat ook in de gesprekken met jeugdleden. Ze staan met beide voeten in de samenleving en hebben moeite om hun christelijke identiteit handen en voeten te geven. Zeker in periodes waarin religie direct gelinkt wordt aan ‘kwaad’, heb je wel wat uit te leggen als gelovige.

Soms denk ik wel eens: ‘Zal er tussen al die extremistische moslims ook niet af en toe iemand zijn vinger opsteken en zeggen: ‘Jongens, doen we hier nou wel goed aan?’ Waarschijnlijk moet je in die kringen zo’n opmerking met de dood bekopen. Maar hoe zal het meisje dat mij jaren geleden vertelde dat een leraar haar publiekelijk te schande maakte vanwege haar christelijke geloof zich hebben gevoeld? Dan ben je als puber toch dood-ongelukkig?

Paul Cnossen
Jeugdouderling Marktpleinkerk

 

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl