")
We laten zien dat de kerk er is voor mensen!

Lees meer >>

Een nieuw begin

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. 

 


Uitleg bij het Liturgisch bloemstuk Veertigdagenbtijd 2019.

Het thema is:  “ EEN NIEUW BEGIN “

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Met het transparante kruis dat het middelpunt is van de schikking willen we duidelijk maken dat een kruis niet eindigt met de dood maar dat dit een nieuw begin is voor Jezus zelf en voor ons allemaal. We kijken door het kruis heen naar een nieuwe toekomst,  God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

We hebben riet rondom het kruis gezet. Riet staat voor buigzaamheid en meebewegen. Denk ook aan het wuivende riet aan de waterkant. De veertigdagentijd is een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar!

De schikking is opgebouwd met stenen, paarse bloemen, planten en bloembollen. De stenen staan voor het graf en verlatenheid. Het paars is de kleur van ingetogenheid en de bloembollen symboliseren “een nieuw begin”!

Elke zondag wordt er een kaars uitgeblazen en komen we zo dichterbij Pasen. De vierde zondag wordt er roze in de schikking verwerkt en ook de kaars zal roze gekleurd zijn. Door het roze zijn we in afwachting van het licht van Pasen. Op Palmzondag zijn er rode details in de schikking. Rood als symbool voor de liefde van God en ook de kleur van het bloed en het lijden dat aanstaande is. In de dienst van Witte donderdag worden er matses en een karaf wijn aan de schikking toegevoegd als verwijzing naar het laatste avondmaal. Op Goede Vrijdag is het donker in de kerk en is het bloemstuk afgedekt. Op het kruis zien we wel een rode roos, het licht lijkt te doven maar de liefde van God dooft nooit. Op Stille Zaterdag zijn de bloemen nog niet zichtbaar en verborgen onder een doorzichtige witte doek. Het kruis is dan omwikkeld met klimop met daarop een witte tulp. We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door. De klimop staat symbool voor het doorgaande leven en de witte tulp laat ons voorzichtig  “Een nieuw begin “ zien.

De zevende Zondag, is het Pasen. Zeven witte kaarsen, lichte kleuren bloemen en de bloembollen zijn open als teken van blijdschap en vreugde van de opgestane Heer; 

“ EEN NIEUW BEGIN"

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl