")
We laten zien dat de kerk er is voor mensen

Lees meer >>

Cantorij De Lichtkring

Onder leiding van dirigente Marianne Voskamp draagt de Cantorij haar steentje bij aan een aantal zondagse vieringen.


Stefan Paas In De Lichtkring

Op donderdag 28 maart 20.00 uur komt ‘Theoloog des Vaderlands’ Stefan Paas naar De Lichtkring op uitnodiging van De Ark en De Lichtkring.

Stefan Paas is hoogleraar missiologie en dit jaar ‘theoloog des vaderlands’. Hij schreef in 2015 het alom geprezen boek Vreemdelingen en Priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. In dat boek bepleit hij een ontspannen manier van kerk-zijn. De kerk is een doel op zich en niet een middel, bijvoorbeeld tot het winnen van zieltjes of tot het stichten van Gods Koninkrijk. We overvragen onszelf als we denken dat de kerk pas ‘slaagt’ als ze getalsmatig groeit of als ze Gods koninkrijk heeft gevestigd. Zelfs al is de kerk klein geworden, wat ze doet is van waarde. Wat de kerk namelijk doet, is relaties aangaan, relaties met haar directe omgeving. Natuurlijk raken deze thema’s aan het proces ‘Geloven in 2025’ waarin de Protestantse gemeente Hoofddorp zich bevindt, maar op deze avond proberen we juist vanuit een andere invalshoek en op een ander niveau met elkaar na te denken over de toekomst van de kerk.

Iedereen is welkom. Opgave is niet nodig.

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl