")
We laten zien dat JOP er is voor Jongeren

Lees meer >>

Dreumesdiensten

De dreumesdiensten zijn speciaal voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Met de dreumesdiensten maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en de bijbelverhalen.


Kliederkerk

In Kliederkerk doen ouders en kinderen alles samen. Eerst gaan ze een uurtje creatief aan de slag rond een bijbelverhaal. Met handen, intuïtie en gevoel wordt het bijbelverhaal ontdekt. Na afloop is er een viering van twintig minuten.

Kliederkerk is bestemd voor kinderen van 0-12 jaar met hun (groot-)ouders.

Alle Kliederkerken zijn in ‘Het Brandpunt’, Hoofdweg 770-772, Hoofddorp.
Start van de viering om 16.00 uur, inloop vanaf 15.45 uur, afsluiting om 18.00 uur na het eten.
Graag aanmelden i.v.m de boodschappen bij Marijt mail

De eerstvolgende Kliederkerken zijn op:
- Zondag 22 september 2019, thema: Ruth
- Zondag 10 november 2019, thema: Huizen bouwen
- Zondag 1 maart 2019, thema: Door de woestijn (in CBS Tabitha, Femina Mullerstraat 74, 2135 MS Hoofddorp)
- Zondag 17 mei 2019, thema: Hemelvaart/Pinksteren
© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl