We laten zien dat JOP er is voor Jongeren

Lees meer >>

Kliederkerk

In Kliederkerk doen ouders en kinderen alles samen. Eerst gaan ze een uurtje creatief aan de slag rond een bijbelverhaal. Met handen, intuïtie en gevoel wordt het bijbelverhaal ontdekt. Na afloop is er een viering van twintig minuten.


Kliederkerk is bestemd voor kinderen van 0-12 jaar met hun (groot-)ouders.

Alle Kliederkerken zijn in ‘Het Brandpunt’, Hoofdweg 770-772, Hoofddorp.
Start van de viering om 16.00 uur, inloop vanaf 15.45 uur, afsluiting om 18.00 uur na het eten.
Graag aanmelden i.v.m de boodschappen bij jongerenwerker Anne-Marlijn Snaterse, mail

De volgende Kliederkerken zijn op:
- Zondag 3 juni 2018 over vijf broden en twee vissen
© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl