")
We laten zien dat JOP er is voor Jongeren

Lees meer >>

Kliederkerk

In Kliederkerk doen ouders en kinderen alles samen. Eerst gaan ze een uurtje creatief aan de slag rond een bijbelverhaal. Met handen, intuïtie en gevoel wordt het bijbelverhaal ontdekt. Na afloop is er een viering van twintig minuten.


Een nieuwe kans

Na het vertrek van jongerenwerker Anne-Marlijn heeft het bestuur van JOP Hoofddorp met diverse mensen gesproken over de toekomst. Het resultaat daarvan is dat er niet meteen een nieuwe jongerenwerker geworven wordt, maar dat eerst bepaald wordt hoe JOP verder gaat. Daarbij is de input van iedereen (jong en oud) een must!

JOP nodigt je daarom van harte uit voor een krachtige bezinning vanuit geloofsperspectief op ons jeugdwerk. Trainer Martin de Groot die de training geeft namens JOP, helpt ons om te kijken naar onze gezamenlijke diepste drijfveer voor het jeugdwerk, de essentie. Vanuit die diepte wordt er gebouwd aan een essentiecirkel die hernieuwde grond onder het jeugdwerk geeft. We worden getraind om met anderen hierover in gesprek te gaan en aanbevelingen op te halen - en dat gaan we ook doen!

De eerste avond heeft plaatsgevonden op 17 september. Na de tweede bijeenkomst (maandag 15 oktober) nemen we daar een aantal weken de tijd voor. Dat zorgt voor een derde bijeenkomst (maandag 3 december) waarin we alles wat we opgehaald hebben, kunnen samenbrengen en uitwerken met het oog op de inzet van (wellicht) de nieuwe jeugdwerker. In de vorige zin staat wellicht, want misschien blijkt tijdens onze bezinning wel dat er een andere - meer passende - manier is om het jeugd- en jongerenwerk vorm te geven.

We kunnen jouw inbreng heel goed gebruiken, dus wees erbij!

De data op een rij:

Eerste bijeenkomst: maandag 17 september

Tweede bijeenkomst: maandag 15 oktober

Slotbijeenkomst: maandag 3 december

Telkens in Het Brandpunt, aanvang 20:00 uur.

Graag tot ziens op 17 september.

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl