")
Kerk in Actie in Hoofddorp

Lees meer >>

Diaconie

De diaconie van de Protestantse Gemeente Hoofddorp wil bijstand, verzorging en bescherming bieden aan wie dat nodig heeft, in Hoofddorp en in de wereld. Giften zijn welkom.


Doe mee: Armoedebestrijding

De diaconieën van de Marktpleinkerk, De Lichtkring en De Ark hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een Noodfonds te starten om aan de stijgende vraag aan ondersteuning te kunnen voldoen.

Waarom?
De drie kerken ondersteunen diverse mensen vanuit de eigen diaconale middelen. De laatste jaren is er echter een stijgende vraag naar hulp. De diaconie wil deze ondersteuning verder versterken en verbreden mede door het oprichten van een Noodfonds zodat zij beter in staat is mensen te helpen. Het fonds wil inwoners van Hoofddorp die tijdelijk in financiële nood zijn geraakt helpen, ongeacht hun kerkelijke achtergrond.

Doe mee via een bijdrage
Wilt u een financiële bijdrage leveren? Stuur dan een mail t.a.v. secretaris Chris Blees met daarin uw bedrag/per periode.
U kunt uw bijdrage ook direct storten op bankrekening NL67INGB0008309968, t.n.v. Noodfonds PG Hoofddorp. Vermeld daarbij of het een eenmalige of periodieke bijdrage betreft.

Doe mee als vrijwilliger
Misschien wilt u meedoen met het diaconale werk als vrijwilliger om iemand te ondersteunen bijvoorbeeld bij de administratie en/of een klus in het huis. Als u als vrijwilliger mee wilt doen dan kunt u dat mailen naar secretaris Chris Blees.

Verantwoording
Het noodfonds en beheer vallen formeel onder de Diaconie van de drie kerkplekken. De giften aan dit fonds zijn aftrekbaar van de belasting. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl en de informatie over ANBI op deze site.
Jaarlijks rapporteert het bestuur over de bestedingen van het Noodfonds.

Meer informatie?
Mail het ACD voor meer informatie.

 

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl