Kerk voor Hoofddorp
 

ANBI Protestantse Gemeente te Hoofddorp

Om door de belastingdienst als ANBI instelling te worden erkend moeten kerkelijke gemeentes en diaconieën met ingang van 1 januari 2016 hun werkzaamheden kenbaar maken op een afzonderlijke website.

 

Het betreft dan met name een recent verslag van activiteiten en een opsomming van plannen in de nabije toekomst. Tevens dient een overzicht van de inkomsten en de besteding van de middelen te worden vermeld in de vorm van de meest recente jaarrekening en de begroting voor het komende jaar.

ANBI kerkelijke gemeente klik hier

ANBI diaconie klik hier

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl